B3S Secretary Support Solutions, gevestigd te Vlissingen aan Zuidbeekseweg 1 4386 NC, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

B3S Secretary Support Solutions
Zuidbeekseweg 1, 4386 NC  Vlissingen
T: 06-22949870
E: bianca@leefjewarepotentie.nl

www.leefjewarepotentie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

B3S Secretary Support Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat Je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bianca@leefjewarepotentie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B3S Secretary Support Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van artikelen en aanbiedingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

B3S Secretary Support Solutions analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

B3S Secretary Support Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

B3S Secretary Support Solutions neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B3S Secretary Support Solutions) tussen zit. B3S Secretary Support Solutions gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Active Campaign en in de toekomst mogelijk andere mailingsystemen om je te mailen met precies die informatie die past bij je websitebezoekersprofiel. Het gaat er dan om of je mails opent en op welke links in die mail je klikt. Hiermee zie ik wat je belangstelling is. Op basis daarvan kan ik je andere mails gaan sturen. Als je bijvoorbeeld een halfjaar geen mails opent, kan ik vragen of je nog wel geïnteresseerd bent en je mogelijk verwijderen.

Google Analytics voor het optimaliseren van mijn website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruik ik je IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.

LinkedIn: ik zie wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je dat niet hebt afgeschermd in LinkedIn) en ik kan je benaderen als je in mijn doelgroep valt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B3S Secretary Support Solutions bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens voor facturatie: Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar > Voor de belasting.
 • Persoonlijke gegevens: Zo lang als ik jou nog zie als een potentiële klant of tot je mij verzoekt de gegevens te verwijderen > Om nieuwe klanten te werven. Reacties op mijn blog: Zo lang mijn website in de lucht blijft en het blogartikel relevant is > om nieuwe klanten te werven.
 • Referenties op mijn website: Zo lang mijn website in de lucht blijft en de referentie relevant is > om nieuwe klanten te werven.
 • Inloggegevens: Zo lang je lid bent van mijn programma’s > om mijn dienst voor jou uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

B3S Secretary Support Solutions deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. B3S Secretary Support Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt B3S Secretary Support Solutions jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Mijn boekhouder: voor het verwerken van de betalingen

Mijn webbouwer: voor het onderhouden van mijn website

Mijn emailmarketingadviseur: voor het onderhouden van mijn emailmarketing Met hen heb ik overeenkomsten afgesloten die erop neerkomen dat ze mijn werkwijze en jouw privacy op eenzelfde manier respecteren zoals ik dat zelf doe.

Daarnaast hebben Active Campaign en Google contact met B3S Secretary Support Solutions en daardoor mogelijk inzage in jouw gegevens. Met hen heb ik standaard overeenkomsten afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B3S Secretary Support Solutions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. B3S Secretary Support Solutions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B3S Secretary Support Solutions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij B3S Secretary Support Solutions een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bianca@leefjewarepotentie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

B3S Secretary Support Solutions  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

B3S Secretary Support Solutions wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B3S Secretary Support Solutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als Je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bianca@leefjewarepotentie.nl.